Viser til mottatt eierskifteskjema for nummer NUMMER

Vi har forsøkt å søke opp Fullt navn sin tilknytning til bedriften via www.brreg.no og et enkelt google søk, men finner dessverre ingen kobling.
Da det mangler signatur fra en nøkkelperson i bedriften, kan vi ikke godkjenne skjemaet.

Vennligst send oss et nytt eierskifteskjema med signatur fra en nøkkelperson i bedriften, så skal vi få behandlet skjemaet med en gang.