Merk at eier av abonnementet vil bli juridisk ansvarlig for alle numrene som samles på en konto. Du kan registrere bruker på de andre numrene, slik at hver bruker har sitt navn registrert i nummeropplysningen.


Dersom du ønsker å flytte ditt nummer til en annen konto, kan dette gjøres enkelt via funksjonen 'Flytt abonnement' på Mine Sider.

Slik gjør du det:

1. Logg inn på Mine Sider med det telefonnummeret du ønsker å flytte
2. Trykk på Profil og deretter på "Gå videre til flytting av abonnement". Du blir da sendt til de gamle Mine Sider.
3. Gå til Flytt til annen konto under "Mitt abonnement"
4. Tast inn telefonnummeret til eieren av kontoen som du ønsker å flytte ditt nummer til.

Det vil da sendes en forespørsel på SMS til den som eier telefonnummeret, om å få bli overført til annen konto. Når dette er bekreftet vil nummeret bli overført umiddelbart.

Vi gjør deg oppmerksom på at tidligere faktura ikke lenger vil være synlig på Mine Sider og påbegynt faktura vil bli sendt ut separat til tidligere eier av nummeret.