Viser til mottatt skjema for overdragelse av juridisk eierskap på telefonnummer NUMMER

Endringen bekreftes i dag utført i henhold til oppgitte opplysninger og bes sjekkes på Mine Sider.

Ny eier er: FULLT NAVN

Vi gjør deg oppmerksom på at faktura som allerede er utsendt og forbruk til og med i dag vil faktureres tidligere eier.