Nettslett er inkludert i abonnementet ditt, og medfører ikke ekstrakostnader for deg. Likevel står Nettslett oppført på fakturaen din. Dette er fordi Nettslett er unntatt fra MVA-beregning, og er skilt ut på fakturaen for å vise korrekt MVA. Abonnementsprisen du betaler påvirkes ikke av dette.

Hvis du legger sammen summen på de to linjene (abonnemet og nettslett) vil du se at du betaler XX,- totalt, som er prisen for abonnementet ditt. Du betaler altså ikke noe ekstra for nettslett, det står bare som en egen linje på faktura pga momsregler.