Hei xxxxx, kondolerer!

Dette skal vi selvfølgelig hjelpe dere med.
Vi har nå satt nummer xxxxxxxx til ett kontantkort, slik at alle løpende kostander vil stoppe. Dere vil derfor ikke bli fakturert fremover for nummeret. Vi har også fjernet eventuelle utestående fakturer på kundeforholdet.

Dersom dere ønsker å teminere nummeret helt trenger vi at du bekrefter ditt fulle navn og fødselsdato.