Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg.


Det første du kan teste, er å skru telefonen din helt av og på igjen.

Dersom dette ikke løser problemet kan du forsøke å nullstille nettverksinnstillingene på telefonen, og koble den til operatør manuelt. Under ser du hvordan du gjør dette på ulike telefontyper: 

  • iPhone: Gå til Innstillinger ➜ Mobilnett ➜ Mobildatanettverk ➜ Bla ned og velg Nullstill innstillinger
  • Android: Gå til Innstillinger ➜ Tilkoblinger/Mer ➜ Mobilnett ➜ Tilgangspunktnavn ➜ Menyknappen ➜ Tilbakestill til standard
  • Windows: Gå til innstillinger ➜ Nettverk og trådløst ➜ Mobiltelefon og SIM-kort ➜ SIM-kort innstilinger ➜ velg Telenor Norway


OBS! Husk å slå telefonen av og på etter nullstillingen for at mobildata skal fungere. 


Hvis problemet skyldes at du ikke kan motta SMS, forsøk å sende en SMS til deg selv. Hvis du mottar denne ligger det en feil i avsenders telefon.


Om du fortsatt opplever problemer vil vi anbefale deg å teste SIM kortet i en annen telefon. 


Fungerer det med et annet SIM kort i din telefon, ligger feilen i SIM kortet.

Fungerer ditt SIM kort i en annens telefon, ligger feilen på din telefon. Da må leverandør av telefonen kontaktes.

Følger problemet ditt SIM kort, må vi feilmelde det til teknisk avdeling.


Dersom problemet vedvarer må vi melde dette videre til vår tekniske avdeling. 

Da trenger vi eksempler på de SMSene som har feilet. Fint hvis du sender oss tre eksempler.

  • A: nummer det sendes fra
  • B: nummer det sendes til
  • Dato og klokkeslett for sendingen
  • Området det gjelder