Dekning

SMS problemer
Her har vi noen enkle tips som kan løse problemet for deg. Det første du kan teste, er å skru telefonen din helt av og på igjen. Dersom dette ikke løse...
Thu, 12 Jan, 2023 ved 3:05 PM
Dekning - BMO
Dette skal vi selvfølgelig se nærmere på.  For å kartlegge hvor feilen kan ligge trenger vi derimot litt mer informasjon:  Gjelder dette på en bestemt ad...
Tue, 24 Mai, 2022 ved 11:07 AM
SMS problemer iPhone
Opplever du problemer med å sende SMS med iPhone? Det første man bør sjekke, er om sendingen går via iMessage eller vanlig SMS. Dette sjekker du enk...
Tue, 20 Okt, 2020 ved 12:40 PM
Dekning - Utlandet
Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med å få dekning i utlandet. Vi ser at bruk i utlandet er aktivert på ditt SIM-kort slik at du skal få inn signal...
Thu, 12 Jan, 2023 ved 3:02 PM
Forbruk mobildata
Det er ikke vi som lager forbruket, men det registreres direkte fra sim kortet. Om du har høyere forbruk enn forventet anbefaler vi å skru av alle automatis...
Thu, 12 Jan, 2023 ved 3:45 PM
Ruter
Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med dekning på ruteren din.  Under har vi laget en lite over ulike ting du kan prøve:  Prøv å rest...
Thu, 12 Jan, 2023 ved 3:53 PM
Satellitt - Fly/Skip
Når mobildata står på vil telefonen automatisk koble seg opp mot nettverket med best tilgjengelighet. Selv om du ikke aktivt bruker mobildata er det flere f...
Wed, 18 Jan, 2023 ved 1:01 PM