Når mobildata står på vil telefonen automatisk koble seg opp mot nettverket med best tilgjengelighet.
Selv om du ikke aktivt bruker mobildata er det flere faktorer som kan være grunnen til at det er registrert bruk.

Det er vanlig at det ligger inne en godkjenning på telefonen om automatisk bakgrunnsoppdatering via mobildata.
Dette anbefaler vi å skru av, samt skru av mobildata helt når man befinner seg på skip/fly, da telefonen kobler seg opp mot satellitt og det er egne priser for dette.


Du kan lese mer om det her: https://talkmore.no/bedrift/priser/skipflysatellittAlt av mottak vil bli belastet i dette tilfellet uavhengig om du åpner sms, eller ikke.