Hei,


Vi har forsøkt å bestille nummer XXXXXXXX til Talkmore Bedrift, men grunnet feil informasjon om juridisk eier av nummeret har bestillingen blitt avvist. Vi ber dere derfor besvare denne e-posten med informasjon om navn og organisasjonsnummer/fødselsdato for nåværende juridisk eier. Dersom dere er usikker på hvem som er juridisk eier i dag kan dere høre med nåværende operatør.

Ved å oppgi korrekt informasjon om juridisk eier bekrefter dere samtidig at dere har innhentet fullmakt fra nåværende eier til å overta eierskap av nummeret.

Vi tar bestillingen videre så snart vi hører fra dere.


Takk på forhånd! :)