MR

MR - Nummer ikke i bruk - Bedrift
Hei! Vi prøver å flytte nr. XXXXXXXX (XXNAVNXX) til deres konto hos oss, men vi får beskjed fra nåværende operatør om at nummeret ikke er i bruk og derf...
Thu, 14 Mar, 2024 ved 11:51 AM
MR - Feil JE og nummerserie
Hei, Vi har forsøkt å bestille nummer XXXXXXX til Talkmore Bedrift, men grunnet feil informasjon om juridisk eier av nummeret har bestillingen blitt avv...
Wed, 25 Okt, 2023 ved 10:35 AM
MR - Feil juridisk eier
Hei, Vi har forsøkt å bestille nummer XXXXXXXX til Talkmore Bedrift, men grunnet feil informasjon om juridisk eier av nummeret har bestillingen blitt av...
Wed, 25 Okt, 2023 ved 10:33 AM
MR - Hovednummer bestilt med mobilabonnement - Bedrift
Hei! :) Vi har mottatt deres bestilling av mobilabonnement på nummer XXXXXXXX. Det er dessverre ikke mulig å tillegge mobilabonnement til et fastnummer....
Thu, 14 Mar, 2024 ved 11:00 AM
MR - Mangler mobilnummer på konto - Bedrift
Hei! Vi har mottatt deres bestilling av hovednummer med Bedriftsnett hos oss. Dere har bestilt nr. XXXXXXXX, men dere har ikke noen mobilnumre på kundek...
Thu, 14 Mar, 2024 ved 11:01 AM
MR - Nummerserie - Bedrift
Hei! Vi har prøvd å bestille nr. XXXXXXXX som et sentralbord til deres konto hos oss, men vi får beskjed fra nåværende operatør om at nummeret har tilhø...
Thu, 14 Mar, 2024 ved 11:01 AM
MR - ISDN - Bedrift
Hei! Vi har prøvd å bestille nr. XXXXXXXX som et sentralbord til deres konto hos oss, men vi får beskjed fra nåværende operatør om at nummeret har under...
Thu, 14 Mar, 2024 ved 11:01 AM
Rettelse av manual reject (HN) - Bedrift
Hei, Takk for din bekreftelse. Så snart bestillingen vår til dagens operatør blir godkjent vil du få en separat e-post fra oss med informasjon om innlog...
Thu, 14 Mar, 2024 ved 11:01 AM