Hei!


Vi har prøvd å bestille nr. XXXXXXXX som et sentralbord til deres konto hos oss, men vi får beskjed fra nåværende operatør om at nummeret har tilhørende nummerserie XXXXXXXX. Disse numrene kan dessverre ikke splittes. Ønsker dere at vi overfører alle sammen?


Det vil ikke gjøre noen forskjell på kostnader, da dere kun faktureres for selve sentralbordløsningen - ikke hovednumrene i seg selv.


Dersom det er flere numre i serien som ønskes aktive, tilbakemeld oss som svar på denne e-posten.


Vi hører fra dere før vi tar bestillingen videre,

Takk på forhånd!