Hei,

Vi har forsøkt å bestille nummer XXXXXXX til Talkmore Bedrift, men grunnet feil informasjon om juridisk eier av nummeret har bestillingen blitt avvist. Vi ber dere derfor besvare denne e-posten med informasjon om navn og organisasjonsnummer/fødselsdato for nåværende juridisk eier. Dersom dere er usikker på hvem som er juridisk eier i dag kan dere høre med nåværende operatør.
Ved å oppgi korrekt informasjon om juridisk eier bekrefter dere samtidig at dere har innhentet fullmakt fra nåværende eier til å overta eierskap av nummeret.

Vi har også fått beskjed fra nåværende operatør om at nummeret har tilhørende nummerserie XXXXXXXX. Disse numrene kan dessverre ikke splittes. Ønsker dere at vi overfører alle sammen?

Det vil ikke gjøre noen forskjell på kostnader, da dere kun faktureres for selve sentralbordløsningen - ikke hovednumrene i seg selv.


Vi tar bestillingen videre så snart vi hører fra dere.
Takk på forhånd! :)