Hei!


Vi prøver å flytte nr. XXXXXXXX (XXNAVNXX) til deres konto hos oss, men vi får beskjed fra nåværende operatør om at nummeret ikke er i bruk og derfor ikke kan flyttes til oss. Det kan bety at vi enten har et feil siffer i nummeret, eller at nummeret har blitt sagt opp i forkant av bytte til Talkmore Bedrift. Dersom dere er usikre på årsaken, kan dere kontakte operatøren for å oppklare saken.


Så snart nummeret er aktivt vil vi kunne bestille inn dette på nytt. Vi tar bestillingen videre så snart vi hører fra dere.


Takk på forhånd!